IT Tester pre manuálne testovanie Jobs in Cpl Slovakia Bratislava, Bratislava, Slovakia

Website Cpl Slovakia

This Jobsfunter Listing is about Cpl Slovakia in Bratislava, Bratislava, Slovakia 2022

About the job


Zodpovednosti

 • manuálne testovanie softvérových aplikácií
 • koordinovanie procesu testovania
 • príprava funkčných testov
 • logické a analytické myslenie
 • reportovanie chýb a návrh potencionálneho vylepšenia
 • podpora zákazníkov počas procesu testovania
 • služobné cesty do Nemecka

Požiadavky

 • plynulá komunikácia v nemeckom jazyku (min. úroveň B2)
 • skúsenosti v oblasti IT na pozíciách ako customer support, technical support, IT support, helpdesk, process / system specialist alebo relevantné vzdelanie / kurzy
 • predchádzajúca skúsenosť s testovním je výhodou
 • zodpovednosť, orientácia na detail, samostatnosť

Vzhľadom na skúsenosti a kvalifikáciu kandidátov môže byť platové ohodnotenie navýšené a uvedený plat nezahŕňa bonusy, benefity či variabilnú zložku mzdy.

Nie ste vhodným kandidátom na túto poziciu? Odporučte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 180 / 300 EUR nákupnú poukážku! Pre viac informácií ma prosím kontaktujte na [email protected]

Benefity

 • extra finančné odmeny
 • neformálne, priatelské prostredie
 • pružný pracovný čas
 • možnosť práce z domu.
 • preplácanie PN nad rámec zákona
 • možnosť jazykového vzdelávania na pracovisku
 • podpora odborného rastu
 • možnosť relaxačných a športových aktivít na pracovisku (posilňovňa, masáž)
 • možnosť pracovať na TPP alebo živnosť

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 881 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31323/B (ďalej len CPL) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej do CPL

Company: Cpl Slovakia

Vacancy Type: Full-time · Entry level 

Job Location:  Bratislava, Bratislava, Slovakia

Application Deadline: N/A

Apply Here

Jobsfunter.com