PMO vacancy in abra Strategy Realization Haifa, Haifa, Israel

Website abra Strategy Realization

This Jobsfunter Listing is about abra Strategy Realization in Haifa, Haifa, Israel 2022

About the job


חברת abra מגייסת PMO לפעילות יישום אסטרטגיות.

הגדרת משימות ומדדים , בחירת מתודולוגיות עבודה מומלצות, הקצאת משאבים, מעקב וביצוע בקרה תקציבית לפרויקטים ומעקב אחרי ביצועים, קבלת החלטות ומתן המלצות להתנהלות אפקטיבית יותר לקידום הפרויקט ועוד.

העבודה כוללת:

תכנון המשאבים של הפרויקטים, תמיכה ניהולית ותפעולית במנהלי פרויקטים , כדוגמא : הפקת דו”חות למעקב בחריגה מתקציב ולו”ז, ייזום ,שיפור וסטנדרטיזציה לשיטות ותהליכי עבודה, הוצאה ומעקב של דרישות לפרויקטים, סיכומי דיון וועדות היגוי

ניהול ידע פרויקטאלי.

מה אנחנו מחפשים?

ניסיון של שלוש שנים לפחות בתפקיד PMO

ניסיון בעבודה בתפקיד PMO בקרה ומעקב על מספר פרויקטים במקביל.

ידע וניסיון בכלים PPM / ALM

ניסיון בעבודה בסביבת ג’ירה / Azure Devops

ניסיון בתחום התעשיה

ניסיון בניהול ובקרת תקציב

ניסיון ב- MS Project- חובה

המשרה היא בחיפה

Company: abra Strategy Realization

Vacancy Type: Full-time · Mid-Senior level 

Job Location:  Haifa, Haifa, Israel

Application Deadline: N/A

Apply Here

Jobsfunter.com